Επιλέξτε πακέτοΕπιλογές DomainΕπιπρόσθετα ΛογαριασμούΠληροφορίες Λογαριασμού
Εμφάνιση των Our Hosting Plans πακέτων
Domain Name Options
      
100 ΜΒ χώρος και 1000 ΜΒ κίνηση - Δεν υπάρχει κόστος εγκατάστασης
Επιλέξτε όρους πληρωμής:
100 ΜΒ διαθέσιμος χώρος, 1000 ΜΒ μηνιαία κίνηση (traffic), Unlimited διευθύνσεις email, Unlimited βάσεις δεδομένων, Unlimited subdomains, 10 parked domains, 10 addon domains
200 ΜΒ χώρος και 5000 ΜΒ κίνηση - Δεν υπάρχει κόστος εγκατάστασης
Επιλέξτε όρους πληρωμής:
200 ΜΒ διαθέσιμος χώρος, 5000 ΜΒ μηνιαία κίνηση (traffic), Unlimited διευθύνσεις email, Unlimited βάσεις δεδομένων, Unlimited subdomains, 10 parked domains, 10 addon domains
1000 ΜΒ χώρος και 10000 ΜΒ κίνηση - Δεν υπάρχει κόστος εγκατάστασης
Επιλέξτε όρους πληρωμής:
1000 ΜΒ διαθέσιμος χώρος, 10000 ΜΒ μηνιαία κίνηση (traffic), Unlimited διευθύνσεις email, Unlimited βάσεις δεδομένων, Unlimited subdomains, Unlimited parked domains, Unlimited addon domains
2000 ΜΒ χώρος και 20000 ΜΒ κίνηση - Δεν υπάρχει κόστος εγκατάστασης
Επιλέξτε όρους πληρωμής:
2000 ΜΒ διαθέσιμος χώρος, 20000 ΜΒ μηνιαία κίνηση (traffic), Unlimited διευθύνσεις email, Unlimited βάσεις δεδομένων, Unlimited subdomains, Unlimited parked domains, Unlimited addon domains
5000 ΜΒ χώρος και 50000 ΜΒ κίνηση - Δεν υπάρχει κόστος εγκατάστασης
Επιλέξτε όρους πληρωμής:
5000 ΜΒ διαθέσιμος χώρος, 50000 ΜΒ μηνιαία κίνηση (traffic), Unlimited διευθύνσεις email, Unlimited βάσεις δεδομένων, Unlimited subdomains, Unlimited parked domains, Unlimited addon domains
10000 ΜΒ χώρος και 100000 ΜΒ κίνηση - Δεν υπάρχει κόστος εγκατάστασης
Επιλέξτε όρους πληρωμής:
10000 ΜΒ διαθέσιμος χώρος, 100000 ΜΒ μηνιαία κίνηση (traffic), Unlimited διευθύνσεις email, Unlimited βάσεις δεδομένων, Unlimited subdomains, Unlimited parked domains, Unlimited addon domains
Επιλέξτε μέθοδο πληρωμής
Προωθήσεις / Referrals
Εισάγετε κωδικό προώθησης: [OPTIONAL]
Εισάγετε Referrer ID: [OPTIONAL]