Περιοχή πελατών

Λανθασμένη αναφορά SPAM στον τίτλο του email

 February 24, 2019     0 Comments

Λαμβάνετε emails που στον τίτλο έχουν την αναφορά "SPAM" ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι;

Συνδεθείτε στο cpanel -> Spam filters -> Show additional configurations -> Edit spam whitelist settings -> add email address in whitelist

Εκεί προσθέστε τις έμπιστες διευθύνσεις από τις οποίες λαμβάνετε emails και ΔΕΝ είναι ανεπιθύμητα.


How helpful was this article to you?

Posting has been disabled.
Powered by